Danh sách dịch vụ

STTTên dịch vụMức độLĩnh vựcTrạng thái
I. Vụ Công nghiệp nhẹ
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp nhẹ
2Nhập khẩu máy móc chuyên ngành thuốc láMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước
3Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mạiMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước
4Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượuMức độ 3Công nghiệp nhẹ
5Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc láMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước
II. Vụ Kế hoạch
6Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt NamMức độ 4Dịch vụ thương mại
III. Cục cạnh tranh
7Kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chungMức độ 3Quản lý cạnh tranh
IV. Vụ Khoa học Công nghệ
8Quy trình dịch vụ công miễn giảm chất lượng thépMức độ 3Khoa học công nghệ
V. Cục Hóa Chất
9Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 1,2,3Mức độ 4Khoa học công nghệ
10Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1,2,3, DOC, DOC-PSFMức độ 4Khoa học công nghệ
11Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc DM hóa chất hạn chế SX, KD trong ngành CNMức độ 4Khoa học công nghệ